DLS - NOVA VERZIJA 2.1.0.8


Verzija 2.1.0.8 donosi sledeća poboljšanja:

 • Dodatna opcija Raport, koja vam omogućava lakši pregled poslatih e-mailova sa svim detaljima: vreme i datum slanja, adresa posiljaoca, adresa primaoca, broj gostiju, njihova imena i komunikacija programa sa e-mail serverom koji ste izabrali za slanje e-maila
 • Promenjen izgled statusnog bloka
 • Dodata opcija kopije poslatog e-maila
 • Ažuriranje vršite pokretanjem programa "Unapredi"
NAPOMENA: Pre ažuriranja programa za prijavu, pročitajte detalje o poboljšanjima i načinu upotrebe.
Raport, dnevnik kompletnih
informacija
o poslatom
e-mailu

Raport ili kompletan dnevnik poslatih e-mailova služi vam kao potsetnik i uvid u poslate izveštaje MUP-u. Do njega stižete kroz meni Pregled->Raport (ili kombinacijom tastera Ctrl+Alt+R).
Na samom vrhu nalazi se tri mogućnosti pregleda raporta koje birate klikom na jednu od njih:
1) Po datumu slanja,
2) Po datumu prijave
3) Svi
Prvu mogućnost birate ukoliko želite da pregledate raport po datumu slanja. Ponekad će biti potrebno da izveštaj pošaljete dan kasnije. U tom slučaju toga dana imaćete dva poslata izveštaja, jedan tekući i drugi za dan ranije. Ukoliko čekirate polje po datumu slanja, biće izlistani svi izveštaji poslati toga dana (u prozoru označenim brojem 2). Klikom na jedan od njih, prikazaće vam se podaci toga izveštaja (prozor označen brojem 1).
Druga mogućnost pruža vam priliku da raporte odaberete po datumu prijave. Nju odabirate ukoliko želite da vidite izveštaje koji su poslati za određeni datum. Recimo, dogodiće se da po drugi put da pošaljete izveštaj (greška prilikom unošenja podataka, koju ste kasnije primetili). U tom slučaju imaćete polsata dva izveštaja za isti dan.
Izbor treće mogućnosti je očigledan. Dakle, to su svi poslati izveštaji.

Promena
izgleda
statusne
trake

Dodatna opcija
za slanje kopije
izveštaja na
dodatni
e-mail
Na vaš predlog, uvedena je opcija slanja kopije e-maila na adresu koju sami odredite. U opciji Podešavanja opcija E-mail kopija, omogućava vam da pored adrese MUP-a, e-mail pošaljete na dodatnu adresu radi dodatne evidencije.

 

Verzija 2.1.0.7:

 • Poboljšanje sistema kriptovanja
Poboljšanja
dela programa
koji se bavi
kripcijom

 

Poboljšanje je vezano za samu enkripciju e-maila, u kojoj se dešavalo da vam računar javi da enkripcija nije uspela pre nego sačeka vreme od 10 sekundi. Po završenoj enkripciji, boji broj gostiju za prijavu u zeleno, čime znate da je proces enkripcije završen..

 

 

Verzija 2.1.0.6:

 • Filtriranje gostiju za određeni datum ili prijavu
 • Podrška za yahoo i hotmail, kao i za druge e-mail provajdere
 • Dodatna mogućnost izmene i unosa podataka
 • Ažuriranje vršite pokretanjem programa "Unapredi"
Filtriranje
gostiju
za određeni
datum
ili prijavu

Ovim unapređenjem možete imati spisak gostiju koji su došli određenog dana ili onih koji su bili ili trebaju biti prijavljeni. Da biste koristili ovu mogućnost, morate uključiti opciju Filter. Ukoliko odaberete trenutni datum i opciju Prijava, na spisku će se naći samo oni gosti koji trebaju biti prijavljeni za datum koji ste odabrali. Opcijom Datum videćete spisak gostiju koji su došli datuma koji je odabran.
Podrška za yahoo
i hotmail, kao i za
druge e-mail
provajdere
Ovo poboljšanje omogućiće vam da e-mail šaljete putem besplatnih e-majl provajdera kao što su Google mail (gmail), Yahoo ili Hotmail. Ukoliko imate naloge na ovim provajderima za e-poštu, možete koristiti njihove smtp servere za slanje pošte. Otvorite podešavanja i u pada jućem meniju koji je obeležen kao Besplatni email provajderi izaberite željenog provajdera iz spiska provajdera. Ostaje vam da unesete svoje korisničko ime i lozinku koju koristite za pregledanje pošte kod odabranog provajdera. Možete pokušati i sa drugim provajderima koji se ne nalaze na spisku ukoliko znate njihova podešavanja za smtp servere.
Dodatna
mogućnost
izmene i unosa
podataka
Novi interfejs za unos i izmenu podataka omogućava vam da upotrebite još jedan način za unos podataka. Desnim klikom na tabelu i odabirom opcije Dodaj (ili skraćenicom sa tastature ctrl+d) da biste dodali novog gosta odnosno opcije Izmeni (ctrl+i), da bi izmenili postojećeg gosta.

 

 

Vrezija 2.1.0.5:

 • Automatsko slanje e-maila (bez pokretanja programa za kriptovanje)
 • Štampa potvrde o boravku gosta u hostelu
 • Kopiranje postojećih gostiju kao novih
 • Automatska promena tastature
 • Dnevnik poslatih izveštaja
Automatsko
slanje e-maila
(bez pokretanja
programa
za kriptovanje)


Da biste bili u mogućnosti da koristite opciju za automatsko slanje e-maila, bez ulaska u program za kripciju, odmah po završetku ovog ažuriranja, pokrenite program za prijavu stranaca, i u opciji Podešavanje postavite naziv SMTP e-mail servera koji koristite za slanje pošte, port na kome radi (uobičajna vrednost je 25) kao i ime primaoca (to je e-mail na koji ste i do sada slali izveštaj) kao i adresu pošiljaoca (vašu e-mail adresu).

U programima koji se bave slanjem pošte kao što su Outlook, Outlook express, Tunderbird e-mail, Pegasus mail i mnogim drugim, ovo podešavanje nalazi se na različitim mestima. U ovom primeru pokazaćemo vam gde se to podešavanje nalazi u Outlook express-u:

Kod svakog domaćeg provajdera možete tražiti ili u startu imate definisanu e-mail adresu. Svi provajderi poseduju SMTP server za slanje e-maila. Za neke provajdere važi da vam je neophodna autorizacija (morate uneti username i password). Ovde vam dajemo kratak pregled provajdera i njihovih SMTP servera :

Oriontelekom: smtp.orion.rs port: 25
PTT Net Srbija: smtp.ptt.rs port: 25
VeratNet: smtp.verat.net port: 25
EUNet: smtp.eunet.rs port: 25
BeoTel: smtp.beotel.net port: 25
Telekom: mail.open.telekom.rs port: 25
SBB: smtp.sbb.rs port: 25
IKOM: smtp.ikom.rs port: 25

Ako se vaš provajder ne nalazi na ovom spisku, pokušajte da ga kontaktirate i saznate podešavanja vezana za e-mail. Ukoliko imate e-mail nalog na Googlu, možete štiklirati G-mail opciju za slanje i upisati svoje podatke korisničko ime i lozinku (to je neophodno za korišćenje g-maila).

Ostalo je samo da podesite i putanju ka javnom ključu koji ste dobili od odeljenja za strance MUP-a Srbije. Kliknite na dugme koje se nalazi u Podešavanjima opcija Ključ i otvoriće vam se dijalog koji vam omogućava da pronađete javni ključ. Jednim klikom na javni ključ i na dugme open, izabrali ste javni ključ.

Ukoliko ste uneli u podešavanjima ime SMTP servera i putanju ka ključu, biće vam omogućeno da prilikom kreiranja fajla uključite opciju za slanje e-mailom (kada kliknete na pošalji otvara vam se sledeći dijalog):

Ukoliko su ispravno uneseni podaci o SMTP serveru i putanja ka javnom ključu, klikom na OK biće napravljen fajl za slanje i automatski poslat na e-mail adresu koju ste naveli u podešavanjima kao primaoca što znači da je posao kriptovanja i slanja e-maila automatizovan.

Štampa
potvrde o
boravku
gosta u
hostelu

 

Pošto je program za vođenje knjige gostiju doživeo posebno izdanje, opcija za štampu Knjige stranih gostiju prešla je u novu opciju štampa potvrde o boraku gosta u ho(s)telu.

* U programu za vođenje knjige gostiju, imate mogućnost unošenja i naših gostiju, kao i štampu same knjige u skladu sa propisima (Službeni list) . Više o programu koji služi i za vođenje knjige gostiju i prijavu stranaca možete pogledati na strani KIP

Postoje tri načina da odštampate potvrdu.
1) prilikom slanja izveštaja MUP-u (uključite opciju štampa)

U ovom slučaju biće odšampani svi gosti koji će biti prijavljeni MUP-u za odgovarajući datum. Ova mogućnost je pogodna za štampu svih prijavljenih gostiju odjedamput. Ukoliko želite samo da odštampajte potvrde, deštiklirajte polje za slanje e-maila.

2) Selektovanjem pojedinačnog gosta

Pritisnite taster CTRL. Na svaki red za koji želite odštampati potvrdu, kliknite DESNIM klikom miša. Svi redovi koje ste selektovali biće ispisani belim slovima a na početku reda (u nultoj koloni) biće postavljena tačka. Kada ste završili selektovanje, otpustite taster CTRL. Zatim, DESNIM klikom miša na bilo koji od selektovanih redova, otvoriće vam se iskačući meni (kao na slici). Kliknite na štampa potvrda.

3) Pomoću rednog broja gosta

Unesite početni i krajnji redni broj do koga želite da odštampate potvrde. Svim gostima čija se imena nalaze između tih rednih brojeva biće odštampana potvrda.

Format papira za štampu je 105x297, tj. vertikalna polovina A4 papira . Ukoliko želite perforisani (radi lakšeg cepanja) papir tog formata možemo vam preporučiti po povoljnoj ceni.

Kopiranje
postojećih
gostiju kao
novih

Ukoliko imate stalne goste, ili su podaci slični kao kod prethodno unetog gosta, da biste izbegli nepotrebno kucanje, imate mogućnost da iskopirate prethodno unete podatke. Jednostavno kliknete na red koji želite da iskopirate, pritisnete desni taster miša i odaberete opciju Kopiraj (skraćenica sa tastature je CTRL+C).


Odmah zatim, ponovo pritisnite desni klik miša i izaberite opciju Zalepi (ili kombinaciju tastera CTRL+V) i red koji ste prethodno kopirali biće smešten na kraj tabele.

Možete takođe kopirati i više gostiju. Kao što je objašnjeno u prethodnom koraku, selektovanje se vrši pritiskom na taster CTRL, onda se desnim tasterom miša vrši selekcija. Kada završite selekciju svih redova koje želite da kopirate, pustite taster CTRL i kliknete desnim tasterom miša na bilo koji selektovani red. Izaberite opciju Kopiraj. Kliknete desnim klikom na već selektovani red i izaberete Zalepi. Svi redove koje ste prethodno kopirali biće dodati na kraj tabele.

Automatska
promena
tastature

Još jedna opcija dodata je u ovom ovoj verziji a odnosi se na automatsku promenu tastature. Ukoliko vam je lakše da program prilikom startovanja sam promeni jezik i tastaturu na srpski, onda u meniju Podešavanje štiklirajte opciju Automatska promena tastature. Ukoliko to učinite, svaki put kada startujete program, srpski jezik i tastatura će automatski biti selektovani.

Ova opcija je u podrazumevanom stanju isključena, tako da će se program ponašati kao i do sada, tj, ukoliko ne uključite ovu opciju, moražete sami da promenite tastaturu.

Dnevnik poslatih
izveštaja

 

Dnevnik poslatih izveštaja služi kao potsetnik o već isporučenim e-mailovima. Koristiće vam za slučaj kada niste sigurni da li ste poslali izveštaj za određeni dan. Na početnom ekranu, možete da vidite sedam poslednjih izveštaja, dok se u opciji Dnevnik nalazi podopcija Ceo izveštaj gde ćete videti vreme i datum svih izveštaja koje ste do sada poslali. Možete ga aktivirati ili deaktivirati pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+ALT+Y ili kroz meni Pregled->Dnevnik.

 

Ukoliko su vam ove promene prihvatljive, startuje program "UNAPREDI" kao ADMINISTRATOR (veoma bitno) i pratite uputstva kroz koja će vas voditi. Posle unapređenja programa imaćete verziju 2.1.0.8.

U nadi da ćete ovim unapređenjima poboljšati svoju produktivnost i uneti dodatni kvalitet, Software studio Nizbrdo želi vam uspešan nastavak poslovanja!

Hvala na strpljenju!