Radno vreme

By Karlo 27 June 2019

Način korišćenja programa Radno vreme

Program Radno vreme namenjen je svima koji u svojoj firmi žele da imaju tačan uvid u dolazak i odlazak zaposlenih kao i za one kojima je potrebn uvid u broj radnih sati potrebnih za odrađeni posao. Veoma je jednostavan za korišđenje i na animaciji gore vidite tih nekoliko koraka koji su neophodni.
Prvo je neophodno uneti imena i prezimena zaposlenih, telefon (opciono), cenu rada, da li radi honorarno ili ne. Nakon unosa radnika ime svakog pojedinačno nalazi se na panelu. Klikom na ime radnika, menjate trenutno aktivnog. Kada dođe na posao ili od trenutka kada želite da merite njegovo radno vreme pritisnete zeleno dugme pored natpisa "Dolazak". Potvrdite na Ok da ste sigurni u tu odluku. Tako uradite za svakog radnika. Kada se završi radno vreme ili kada želite da završite merenje vremena pritisnete zeleno dugme koje se nalazi pored oznake "Odlazak". Kada budete želeli da pregledate listu radnih vremena za određenog radnika, to možete učiniti klikom na "Pregled". Otvara vam se novi prozor u kome odaberete radnika za koga želite izveštaj i vremenski period za koji vam je potreban. Taj izveštaj možete i odštampati. Takođe možete ažurirati radnike ukoliko je to neophodno. Imate i mogućnost postavljanja lozinke što će vam omogućiti da samo vi imate uvid u radno vreme zaposlenih.


Razgovor sa operaterom Software studija Nizbrdo